Yayın Kriterleri

Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa / Yayın Kriterleri

“KAMU İHALE DÜNYASI” DERGİSİ

 

MAKALE YAYIM İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

 

 

1. Genel İlkeler

 

 1. “Kamu İhale Dünyası” Dergisi yılda en az dört defa yayınlanan mesleki bir dergidir.
 2. Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak başka dillerde yazılan makaleler de yayın kurulunun olumlu görüşü üzerine yayımlanabilir.
 3. Dergi, alana özgün katkılar yapan, uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri getiren, mevzuata ilişkin yorumlar içeren ve değişiklikler öneren makaleleri yayınlamayı amaçlar.
 4. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanması için değerlendirme sürecine girmemiş olması gerekir.
 5. Gönderilen makaleler, ilk olarak yayın kurulu tarafından alana özgün katkısı, bilimsel anlatımı ve yazım kuralları yönünden incelenir.
 6. Ön değerlendirme ölçütlerini karşılayan çalışmaların, “Kamu İhale Dünyası” dergisinde yayımlanıp yayımlanmayacağı hususu belirlenmek üzere yayın kurulu tarafından esas değerlendirmesi yapılır.
 7. Yayın Kurulu yayımlanacak sayıya ilişkin konu başlığı belirleyebilir. Sonraki sayıda yayımlanacak dergiye ilişkin konu başlığı belirlenmemiş ise, Yayın Kurulu yayımlanacak makalelerin seçiminde konu dağılımını göz önünde bulundurur.
 8. Makalelerin yayınlanıp yayınlanmamasına, yayın kurulu karar verir. Yayın kurulu gönderilen eserler hakkında; “(1) Yayımlanması uygundur”, “(2) Sonraki sayılarda yayımlanmak üzere yeniden değerlendirmeye alınması uygundur” ve “ (3) Yayımlanması uygun değildir” şeklinde karar alabilir.
 9. Yayınlanmasına karar verilmeyen ancak sonraki sayılarda yayımlanmak üzere yeniden değerlendirmeye alınması uygun olduğuna karar verilen makaleler, derginin yayın havuzunda tutularak sonraki sayılarda yayınlanabilir. Bunun için makalelerin daha önceki bir sayıda yayımlanmak üzere gönderilmiş ancak yayınlanmamış olması ve güncelliğini yitirmemiş olması gereklidir.
 10. Yayın havuzunda yer alan makalelerin “Kamu İhale Dünyası” Dergisinde yayımlanabilmesi makalelerin bu süreçte bir başka yerde yayımlanmamış olması şartına bağlıdır. Yayın havuzundan çıkarılmak suretiyle yayınlanacak makalelerin bu süreçte bir başka yerde yayınlanıp yayınlanmadığı hususu eser sahibine yazılı olarak sorulur ve teyit edilir.
 11. Dergide yayınlanmasından sonra makalenin tüm telif hakları “Kamu İhale Dünyası” Dergisine aittir.
 12. Yayınlanmış çalışmaların yazarlarına Kamu İhale Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen telif ücreti ödenir.  
 13.  “Kamu İhale Dünyası” Dergisi onayı olmadan yayınlanmış makaleler başka bir yerde yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.

 

2.Makalelerin gönderilmesi

 

 1. Makaleler, “MS Word” programında (2003 ve sonrası sürümler)  yazılmış şekilde, e-postayla kamuihaledunyasi@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.
 2. Gönderilen dosyalar şifrelenmiş veya değişiklik koruması konulmuş formatta olmamalıdır.
 3. Yazar kendisine ilişkin (Unvan, çalışma ve uzmanlık alanı vb.) makale ile birlikte yayımlanmasını istediği 140 karakteri geçmeyecek şekilde yazılan açıklayıcı bilgileri, göndermiş olduğu e-posta iletisinde veya makale sonunda belirtebilir. (Örn: Av.; Dr.; Kamu İhale Uzmanı; Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Kamu Hukuku Bölüm Başkanı vb.)
 4. Yazar(lar) kendilerine ait çözünürlüğü yeterli vesikalık fotoğraflarını da e-postayla göndermelidir.

 

 

3.Yazım kuralları ve biçimsel özellikler

 

 1. Makaleler, MS Word programında “Times New Roman 12 Punto” karakteriyle tek satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılır. Makaleler 1500 ila 5000 kelime aralığında olmalıdır.
 2. Sayfa yapısı A4 olmalı; sağ, sol, üst ve alt kenarlardan “4 cm” boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlarındaki girinti “1.25 cm” (standart 1 tab boşluk) ve paragraf aralarındaki boşluk “sonra 6 nk” olmalıdır.
 3. Makalenin genel kurgusu sırasıyla şöyledir:  Makale adı, yazar adı, Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, (Yazarın tercih etmesi halinde makalenin İngilizce adı, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler), tam metin, dipnotlar, kaynakça ve ekler.
 4. Makaleler, herhangi bir yerde sunulmuşsa bu durum mutlaka makale başlığına dipnot verilerek gösterilmelidir.
 5.  Anahtar kelimeler en az iki en çok sekiz tane olmalıdır.
 6. Yayınlanmış eserlerden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 7. Dergide, kaynak gösterme metin altında, dipnot şeklinde parantez içinde yazar soy ismi ve yayın yılı olarak verilir. Örneğin: (Yılmaz, 2005: 46). Kaynak gösterilen çalışma iki yazarlıysa iki yazarın soy isimleri gösterilir. (Yılmaz ve Çelik, 2003: 69). Kaynak gösterilen çalışma üç ve daha fazla yazarlıysa ilk yazarın “soy ismiyle vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin: (Ahmet vd., 2006: 79).
 8. Metin içinde aynı konuya birden fazla kaynak gösterilmişse ya da yer verilmişse, yazarların soy isimleri alfabetik sıralamayla gösterilmelidir. Örneğin; (Ahmet, 2009; Can, 2001; Uysal 2006).
 9. Aynı yazarın aynı yıla ait farklı çalışmaları, yayın yılı sonuna konulacak “a, b, c, …” harfleriyle gösterilmelidir. Örneğin: (Yılmaz, 2008a; 2008b).
 10. Metinde dipnot uygulaması ilgili sayfanın altında, metnin bütünlüğü bozmayacak şekilde yalnızca açıklama amacıyla kullanılmalıdır ve “Times New Roman 10 Punto” karakteriyle verilmelidir.
 11. Söz konusu kural ve ilkelere uymayan makalelerin sorumlulukları yazar(lar)a aittir. Dergi Yayın Kurulu’nun ilgili kural ve ilkelere uymayan makaleleri “reddetme” hakkı bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKALE ÇAĞRISI

Değerli okurlarımız,

Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz yukarıdaki esaslara uygun şekilde yazılmış makalelerinizi, sonraki sayılarda yayımlanmak için Yayın Kurulu tarafından değerlendirmeye alınmak üzere kamuihaledunyasi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

 

NASIL ABONE OLURUM ?

Değerli okurlarımız,

“Kamu İhale Dünyası” dergisine abone olmak için www.kamuihaleuzmanlari.org adresindeki abonelik formunu doldurmanız ve abonelik ücretini aşağıda yer alan hesaba göndermeniz yeterlidir. Yıllık Abonelik Ücreti 2016 Yılı için KDV dâhil 200,00 TL’dir.

Havale yapmak için hesap bilgileri:

Hesap Sahibi Adı: Kamu İhale Uzmanları Derneği İktisadî İşletmesi

T.C. Ziraat Bankası

Şube Kodu: 2533 Hesap No: 74945149-5001

 

EFT yapmak için IBAN NO:

TR 8600 0100 2533 7494 5149 5001

 

İrtibat Tel: +90 534 665 51 45

 

 

Sayfa İşlemleri: Yazdır

Dernek YönetimiOnline : 1
Bugün Tekil : 57
Bugün Çoğul : 143
Dün Tekil : 101
Dün Çoğul : 149
Toplam Tekil : 191335
Toplam Çoğul : 549796