Kamu İhale Uzmanlığı

Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa / Kamu İhale Uzmanlığı
Kamu İhale Uzmanlığı

KAMU İHALE UZMANLIĞI

1- GÖREVLERİ:

- Kanunların ve diğer mevzuatın Kuruma verdiği görevlerin ifası maksadıyla ilgili birim amirliğince verilen görevleri yapmak

- Mesleki mevzuat değişikliklerini önermek, düzenlemek ve takip etmek

- Kamu ihale mevzuatının uygulanmasına yönelik gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililere verilecek eğitim çalışmalarında görev almak, konferans, kurs ve seminerler vermek

- Gerekli görülen hallerde, mevzuata ilişkin tasarıların hazırlanmasına, görüşülmesine, Kurum içi ya da kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak

-Kamu ihale mevzuatı ve mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri izlemek, gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda Başkan tarafından öngörülen çalışmaları ve incelemeleri yapmak

-Kurumun görevlerini tarafsızlık, güvenilirlik, sır saklama ve meslek etiği ilkelerine göre yürütmek

 

2- YETKİLERİ:

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın Kuruma görev veren hükümlerinin uygulanmasını sağlamaya,

-Görevlerini yerine getirmeleri sırasında resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş istemeye,

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamına dahil kurum ve kuruluşlarda Kurumun görev alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkilidir.

         

Sayfa İşlemleri: Yazdır

Dernek YönetimiOnline : 1
Bugün Tekil : 131
Bugün Çoğul : 316
Dün Tekil : 228
Dün Çoğul : 374
Toplam Tekil : 187459
Toplam Çoğul : 540123